januar 11

by Ulf Hämnäs

I en serie artikler kommer vi å vise dere hvordan dere kan forbedre deres egen innsikt om deres spill og hva som skiller dyktige bowlere fra hverandre. Denne innsikten kan gjøre trening og konkurranse både mer morsom og utviklende. 
Gjennom noen enkle metoder kan dere lære mer om er bowlingprestasjon og hvordan dere på en rask måte finner ut hva dere trenger å forbedre i spillet deres, eller hva dere er flinke på. 

SportBowlingNorge innfører "nye" standarder under 2021 for både måling av prestasjon og presentasjon av relevant spillerstatistikk om prestasjonsnivåer i det norske bowlingmiljøet.
Disse metodene er egentlig ikke noe nytt for mange av oss som har holdt på med bowling i mange år. Men vi kanskje har «glemt» bort hvor viktig de var for oss og derfor ikke bruker de lengre?
Ved å bruke så kallet KPI verdier, Key Performance Indicators, i forskjellig omfatting og nivå så kan relasjonen mellom oppnådde bowlingresultat og den reelle prestasjonen gi et bedre bilde av hva som var bra og hva som kan forbedres.
KPI, eller nøkkelindikatorer (finner ikke et bedre norsk ord), er informasjonen om hvordan et bowlingresultat bygges opp. Vi bruker forkortelsen KPI videre i denne artikkelen.

Tyrel Rose, Kanada, presenterte sine tanker, refleksjoner og hvordan han arbeidet med KPI for å utvikle utøvere under et internasjonalt Coachseminar i 2018.

KPI fra Tyrel Rose, Kanada.

På den tid hvor vi ikke hadde automatisk scoring så ble de fleste av disse tallene telt sammen og notert etter hver serie, sammen med resultatet for serien. Selvfølgelig gjorde dette at vi opplevde en meget større bevissthet om vårt eget spill og vi kunne ofte konkludere at vi trengte trene mer på sparespillet, førstekastet eller annet direkte etter vi var ferdige med konkurransen. Med andre ord så var det mange som hadde en bedre plan for hvordan de skulle forberede seg for neste konkurranse, trengte trenerhjelp eller ny kule sammenlignet med hvordan det ofte ser ut, eller oppleves, i dagens bowlingmiljø.
Vi ser at det er større grad av usikkerhet gjeldende treningsinnhold, innsikt i hva som trengs å forbedres, bland de som spiller bowling i dag enn tidligere. Forholdet til de faktorer som påvirker resultater er ikke naturlig nå som før! 
Personlig så mener jeg også at denne innsikten, som har blitt «vannet ut» over tid, påvirker i stor grad hvor morsomt man opplever det er med trening.
Å få en mestringsfølelse er viktig for at man skal finne inspirasjon og motivasjon til trening. Og søket etter mestringsfølelse leder normalt til mer aktivitet, ønsket om mer kunnskap for å få oftere mestringsfølelse og så videre.

En viktig del i det å utvikles er å lære seg hvordan resultat bygges opp.
Strike, spare, fylte ruter og strikerekker er bare noen enkle KPIer som hvem som helst kan bruke for å få bedre innsikt og bevisstgjøre seg selv om sitt eget prestasjonsnivå, eller resultat. Når vi bruker KPIer på riktig måte skaper vi en bredere og større innsikt om hva vi er flinke på og hvilke utfordringer vi har i spillet.

Jeg har valgt å trekke frem et eksempel fra min moderklubb i Sverige, BK Jösse, og hvordan realiteten var i en periode under 5 ligakamper i Eliteserien i 2014.

Som dere ser på disse KPIen så brukte Jösse mesterskapsprofilen London på sine hjemmekamper og spilte på Montreal og Seoul på bortekamper.
Siffrene viser utvalgte KPIer med både antall over 32 serier og snittet/serie.

KPI informasjon fra Eliteserien 2014.

Gjennom et oppsett som dette kan vi finne ut hva som er svakheter, eller prestasjoner som ikke er på topp akkurat nå, både i teknikk og taktikk. Informasjonen gjør det både "enkelt" og effektivt å planlegge og justere treningsopplegg for optimering og utvikling.
Selvfølgelig blir det en form for detektiv arbeide som må gjøres, men prosessen gir en klar indikering på hvordan utført trening har fungert, hva som må korrigeres og hva som må utvikles videre.

I den epoke hvor vi førte protokoll selv førte vi opp dette etter hver serie.
Alle som har vært med en stund i bowlingmiljøet husker serieprotokollen hvor vi førte opp strike, spare, splitt og miss etter hver serie.

Gammelt resultatskjema.

De mest ivrige av oss førte opp denne informasjonen i en egen loggbok hvor vi kunne følge vår egen utvikling. Vi hadde et helt annerledes forhold til hvordan et resultat bygges opp da vi i realiteten fikk en «påminnelse» etter hver serie om hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Noe som påvirket neste trening og både den ubeviste og det beviste fokuset.  De aller fleste treningene ble mer målrettet og prestasjonsrettede uten at et stort arbeide trengtes. Det gikk for mange av oss automatisk ettersom vi ikke bare refererte til plasseringen i helgens turnering uten også detaljer, det vi nå kaller for KPI, om spillet og prestasjonen. Ofte ble det også referert til detaljer (KPI) som andre i startfeltet gjorde også. Det kunne være refleksjoner på strikemengde, split eller forskjellig spareoppstillinger som noen hadde utfordringer med. Det ble også referert til hallens scoringmiljø som for eksempel noen baner hvor som var annerledes og ga større utfordring på hjørnekjegler eller andre oppsett. Det var med andre ord ofte prat om selve scoringmiljøet og erfaringene kring dette.

Noen miljøer og utøvere er flinkere på dette enn andre.
Asia har alltid vært flinke når det kommer til detaljert statistikk og utøverne blir både oppfordret og pålagt å føre opp denne typen av statistikk. I mange år har vi også kunnet se bland annet USA, Frankrike, Italia og Singapore hatt sine egne «protokollførere» som har notert informasjon for hvert kast som utøverne har gjort. Og ofte så har vår egen Erik fulgt med på hvordan spillet utvikler seg under mesterskap.
Noe som vi mest sannsynlig ikke har vært flinke nokk å få gjennomført er hvordan hver enkelt utøver har forholdt seg til denne type informasjon. Og det i sin tur er mest sannsynlig relatert til hva hver utøver gjør på hjemmebane. Finnes ikke tankeprosessen godt etablert så er det heller ikke sannsynlig at det fungerer i pressede situasjoner hvor det er viktig å ha en god refleksjon på hva som skjer på konkurranseområdet.
Det er med andre ord ikke alltid vi har kunnet formidle denne informasjonen på en god måte da det ikke finnes en etablert prosessering av denne typ av informasjon hos alle utøvere.

Daphne Tang fra Singapore tar notat under konkurranse 2018.

For å kunne etablere et suksessmiljø så er denne type av informasjon, som for eksempel baseres på SMART KPI håndtering, meget viktig for å kunne iverksette direkte og konkrete tiltak.
For at denne type av informasjonen skal være effektfull og få en verdi for brukeren må det også tilføres en kunnskap om hva de forskjellige tallene «gjemmer» av informasjon bak hvert tall.
Og det er her det er viktig med en god trener som kan dykke ned i tallen og konvertere disse til en, eller flere, fokusområder for utvikling.
Hver trener og utøver som ønsker å etablere utvikling har et grunnleggende og nødvendig behov for å sette seg inn i hvordan man tolker forskjellig informasjon som er tilgjengelig fra et bowlingresultat. Det er begrenset med informasjon som man får av å kun se på det totale resultatet eller snitt. Det er detaljene som utgjør forskjellen.

Alle bowlinghaller har i dag automatiske resultatsystem. Og hos så gott som alle så kan dere få denne informasjon automatisk etter spill. Dette er litt avhengig av system og oppsett av programvare for kunden. Når hallene bruker sine turneringsprogram så finnes denne informasjonen automatisk og det finns mulighet for å eksportere/skrive ut det for den som ønsker å begynne skjønne mer om sitt spill.

Det finnes i dag også fler apper og programvarer som gir direkte tilbakemelding på KPIer.
LaneTalk er en ypperlig app som gir fantastisk informasjon. Den krever dokk at hallen er integrert til hallens resultatsystem og det er derfor ikke alltid denne kan brukes.
Det finnes andre muligheter fra resultatsystemprodusentene også, men de er avhengig av system/produsent og ikke like tilgjengelig noe som gir LaneTalk en fordel da det kan installeres på mange systemer
Det er derfor viktig å kunne notere denne informasjonen på egen hånd. En Teamspiller som har funnet en bra app for å gjøre dette, og som faktisk bruker den, er Åse Jacobsen fra Trondheim. I appen registrerer hun hvert kast og har derfor tilgang til utførlig informasjon om sitt spill.

Senere i denne serien av artikler kommer vi å gjøre et «dypdykk» inn i detaljene og hvilken informasjon som man for eksempel kan tilgodegjøre seg gjennom å følge opp KPI verdiene og få en mer morsom bowlinghverdag.

Så følg med på de kommende artiklene på SportBowlingNorge.

Enjoy The Game! Develop The Sport!

share this

Andre artikler

KPIer – visste du at dine bowlingresultat inneholder «hemmelig» informasjon om din bowlingprestasjon?

>