juni 5

by Ulf Hämnäs

SportBowlingNorge – hvordan?

Bowling på høyt nivå har alltid krevd at utøveren har eksepsjonell koordineringsevne, timing, kraft og idrettsspesifikk fleksibilitet. I tillegg må eliteutøveren besitte ekstraordinære mentale ferdigheter, konsentrasjonsevne og fokuseringsevne.
Bowling på aller høyeste nivå kan kun utføres av personer som innehar unike og sterkt utviklede fysiske og mentale kvaliteter gjennom regelmessig og riktig trening.
En elitebowlere, med godt over 210 i snitt på tøffe sportslige forhold, har koordinasjonen, høy kinestetisk proprioseptiv bevissthet og en biomekanisk presisjon kombinert med mentale ferdigheter, konsentrasjon og fokusevne til å kunne levere kast med høy presisjon og høy repeterbarhet.

Den moderne elitebowleren på internasjonalt nivå spanderer ofte mellom 15 og 30 timer på personlig utvikling i uken. I tillegg til store internasjonale turneringer og mesterskap.
Kort sagt, under observasjon av de aller beste elitebowlerne, avsløres høye evner til konstant høy prestasjon og det avslører en fysisk god, nevromuskulært finjustert, passe sterk utøvere som har sterke psykologiske ferdigheter, inkludert «pregame» rutiner, avslapningsteknikker, god strategievne og med intensitet i fokus og konsentrasjon.
Med andre ord; SportBowling forhold er ikke for alle og enhver!
Og det er ikke heller intensjonen. Det er for de som ønsker å se bowling som en sport og derigjennom også utfordre seg selv til for å se hvor langt man kan utvikle sine egne ferdigheter!

Men alle kan være med på å måle sine SportBowling evner!
Alle kan være med å bygge SportBowlingNorge miljøet ved å ta sin del av kunnskap, spille turneringer og på andre måter slutte opp om utviklingen av miljøet.
Det er på ingen måte et «lukket» miljø. Langt derfra. 

Den basiskunnskap som trengs i dagens moderne bowlingsamfunn skal være tilgjengelig for alle og enhver. Den skal formidles på en moderne måte med moderne opplæringsprosesser og med en kunnskap som til enhver tid skal være oppdatert.
Med SportBowling forhold kommer også kravet på hvilken kunnskap som formidles. Utvikling skjer gjennom den kunnskap som testes gjennom erfaring og utfordring. Kunnskap som kan bevises, testes, og erfares positivt, får en raskere etablering og utviklingen kan skje i raskere takt.
Gode prestasjoner og erfaringer skaper vekst i miljøet samtidig som det løfter frem behovet for mer kunnskap og bedre utnyttelse av den teknologi som bekrefter eller avkrefter at kunnskapen fungerer.

For å kunne skape denne utviklingen, må SportBowlingNorge ha en struktur som tilfredsstiller både kvalitetskravene for den moderne elitebowleren og kvalitetskravene for den moderne utdanningsprosessen som skal skapes.
Dette kommer å gjøres gjennom SportBowlingNorge Elite og SportBowlingNorge Akademi.

SportBowlingNorge blir paraplyen og kvalitetssikringen, for SportBowling konkurranseformatet, statistikken, spillerutviklingen for landslaget og kompetanseutviklingen/sikringen av det moderne bowlingmiljøet.
Etablerte og nye konkurranseformat under SportBowling forhold ligger til grunn for tradisjonell målemetodikk i snitt men det utvikles også en ny måle metodikk, Spillerstyrke, som presenteres på en helt egen skala.
Når de sluttelige parameterne for å måle, og presentere, Spillestyrken blir denne presentert for miljøet gjennom en egen separat presentasjon.

SportBowlingKonkurransemiljø. (se egen presentasjon)

Presentasjonen av det tradisjonelle snittet skjer automatisk fra alle konkurranser som spilles under rapporterte SportBowling baneforhold og på samme måte som snitt blir presentert og beregnet i det tradisjonelle miljøet. SportBowling snitt blir en verdifull målefaktor på prestasjonsevnen hos spillerne. Det blir også en flott sammenligningsmetode for den individuelle utviklingen og prestasjonen. Gjennom sammenligning av snitt fra SportBowling forhold med snitt fra de vanligere og enklere banforholdene som mange haller har til hverdags, kan spillere raskere finne frem til hvilket nivå av trenerhjelp, eller ikke, de ønsker eller trenger.
Spillerstyrke som måle- og presentasjonsmetode involverer flere faktorer og stiller et større sett av krav på turneringene for å inkluderes i beregningen av Spillestyrken.
Disse turneringene får en opphøyd Elite status og oppfyller flere forhold relatert til SportBowling verdiene. Her inkluderes blant annet Norske og Internasjonale mesterskap.
Spillestyrkefaktoren blir en meget viktig del i utviklingen av spillere, treneres kunnskap og landslagenes utvikling.

SportBowlingNorge Elite. (se egen presentasjon)

SportBowlingNorge Elite skal ivareta Toppidrettens verdier og vekstvilkår.
Det er her vi finner bruttotroppen for landslagene.
Miljøet skal skape morgendagens eliteutøver og våre landslagsspillere som skal representere Norge ved mesterskap. Dette stiller andre og nye krav både på organisasjonen og spillerne i form av tilpassing og utvikling av spillernes personlige evner, kvaliteter og prosesser for å skape en suksessformel og prosess som er dynamisk og effektiv.
Spillerne skal utdannes, testes og utvikles fra det individuelle perspektivet og behovet, men det er som en lag-enhet styrken skal bygges. Deling av erfaring og utfordringer er en hjørnestein for de spillere som blir invitert og aksepterer de forhold som gjelder fremover.
Treningsrapportering, planlegging og oppfølging av trening mellom utøvere og trenere kommer å gjennomføres med bruk av det nyutviklede og webbaserte verktøyet BestR.

SportBowlingNorge Akademi. (se egen presentasjon)

SportBowlingNorge Akademi skal ivareta og videreutvikle kunnskap som kan utvikle hele SportBowling miljøet. Akademiet skal utvikles til å være på den høyeste internasjonale standarden innenfor flere utdannings- og vekstområder for bowlingmiljøet.
Utdanningsmiljøet skal arbeide tett sammen, og parallelt, med Elitemiljøet for raskt å utvikle og tilpasse den eksisterende utdanningsplattform som finnes. Innflytelse og erfaringer skal raskt videreføres til Akademi for å evalueres og forhåpentligvis ende opp som utdanningsingredienser.
Gjennom SportBowlingNorge Akademi så føres utdannings- og utøver-miljøet tettere sammen og på en ny måte som ikke har vært gjort tidligere. Akademi blir direkte påvirket av Elite utviklingens erfaringer både nasjonalt og internasjonalt. Utdanningsverktøy, utdanningsprosesser, målemetoder og annet som påvirker bowlingmiljøet blir kontinuerlig evaluert og implementert i henhold til norske forhold og behov.

I SportBowlingNorge Akademi finner vi Talent!
SportBowlingNorge Talent er bredde og utviklingsplattformen for Elite Junior og U21.
Gjennom oppretting av 4(?) regioner får kretsene et bedre felles ansvar og med utøverne delt opp i 2 aldersgrupper, opp til 17 år og fra 17-23 år, skapes gode forutsetninger for mer aktivitet i regionene enn det som hittil har blitt gjort i kretsene. Gjennom kostnadsfordeling blir kostnaden lik for alle deltakere.

SportBowlingNorge – Utvikling og etablering.

SportBowlingNorge etablerer en egen webside og sosiale profiler som utvikles uavhengig av Bowlingforbundets websider og sosiale profiler. Selvfølgelig kommer innholdet til å deles mellom sidene, men SportBowlingNorge kommer å teste og utvikle andre tekniske løsninger som senere kan bli aktuelle for bruk på Bowlingforbundets hovedside.

SportBowlingNorges websider kommer å ha relaterte nyheter for SportBowling og samtidig promotere SportBowlingNorge Elite spillerne med nye profiler og statistikk basert på det som er spilt på SportBowling forhold. Profilene kommer å utvikles med mer statistikk og informasjon om spillerne enn tidligere.

Endringene og etablering skjer i løpet av halvdel av 2020 med full effekt og funksjon fra 1/1-2021.
I denne sammenhengen kommer det å være en overgangsperiode fra Team Norge struktur til SportBowlingNorge Elite struktur.

SportBowlingNorges tydelige intensjon sammen med kreasjonen av en meget tydelig rød tråd gjennom målbevissthet, tydelighet og bestemthet skapes det langt bedre forutsetninger for vekst og fremgang tilpasset det moderne samfunnet en noen gang tidligere i bowlingens historie.

Dele

andre artikkler

>