april 27

by supervisor

SportBowlingNorge er lansert!

Da har den 1. Januar kommet og Norges Bowlingforbund og Sportslig ruller ut konseptet SportBowlingNorge!

Hva er så SportBowlingNorge?

 • SportBowlingNorge er:
  • Er et nytt segment innen bowling som tilpasses, og er tilpasset, dagens og morgendagens krav, forventninger og behov for utvikling, vekst og suksess innenfor idretten Bowling.
  • Er et inkluderende idrettsmiljø innenfor bowlingsporten.
  • Er et idrettsmiljø som har fokus på utvikling og etablering av et suksessmiljø
  • Er et idrettsmiljø med fokus på FairPlay.
  • Er et idrettsmiljø med interesse for utvikling av Sporten Bowling.
  • Er et idrettsmiljø som videreutvikler sportbowling verdier.

I SportBowlingNorge blir det fokus på å skape et vekst miljø med nye løsninger og holdninger som oppfyller de krav og forventninger hvor den moderne utøveren, som ser på idretten som en sport, og det moderne samfunnet kan vokse frem sammen med trenere, klubber og utøvermiljøer.

 

Oversikt over SportBowlingNorge struktur.

SportBowlingNorge gjør krav på identiteten SportBowling og skal være ansvarlig for både nyutvikling og videreutvikling av det sportslige miljøet på både kort og lang sikt. 

I den nærmeste fremtiden så kommer denne siden å utvikle seg med mere innehold og aktivitet.

Gjennom å ha et fokus på de fremtidige krav og forventninger som sporten bowling stiller skapes en helt ny struktur som samtidig får et annet scenario enn det tradisjonelle miljøet. Når det er sagt så skal det samtidig være klart for alle og en hver at SportBowlingNorge IKKE er noe som skal tvinges ned på det eksisterende aktive miljøet. 
SportBowlingNorge er et segment hvor utvikling og kompetanse skal være nære den sportslige utviklingen.

Utviklingen av idretten kommer å synes gjennom nyutviklet statistikk og annerledes bruk av eksisterende statistikk og informasjon.
Spillerstyrkefaktor, «Specto Score», Power score, Presisjonsscore og andre typer av sammenligninger er bare noen av de nye ord og uttrykk som blir innført i miljøet og som dere kommer å få se mer av og effektene av under årets om står fremfor oss. I de dypdykk vi har gjort i eksisterende tall og statistikk så har vi kunnet å etablere helt ny innsikt om hvor vi er, hvor vi skal og hvilke komponenter og faktorer som må etableres og bygges opp for at vi skal kunne lykkes med å skape en suksessmiljø for norsk bowling som ikke bare medfører fremgang på mesterskap og store internasjonale turneringer, men også i aktivitet i klubber og kretser (som ønsker å ta del i SportBowling konkurransmiljø og utvikling) og medlemsmassen generelt. 

 

Gjennom å involvere #Ungbowling i prosessen hvor vi skaper nye plattformer for å vise oss frem og et Talentprogram for rekruttering og utvikling av alle de ungdommene som finnes i hallene forventer vi å se mye større aktivitet bland klubber og kretser som ønsker å vokse i medlemsmasse og aktivitet. Akkurat dette å tilpasse oss til deler av den yngre generasjonens behov og utvikling kan også det sportslige bowlingmiljøet vokse i årene som kommer. Fokus på å skape et miljø som attraherer de yngre krever også at vi må skjønne den store generasjonskløften som har blitt oppbygget gjennom mange år, og ta innover oss hva som trengs for at vi skal kunne minimere denne avstanden.

 

Det er skapt et hoveddokument som sammenfatter hva SportBowlingNorge handler om her:

SportBowlingNorge hovedokument.

Vi håper dere tar dere tid til å ta del av informasjonen som kommer å deles på denne websiden og de andre mediene som SportBowlingNorge har tatt i Bruk og kommer å ta i bruk.


Dele

andre artikkler

>