desember 18

by Ulf Hämnäs

SportBowlingNorge Elite skal ivareta Toppidrettens verdier og vekstvilkår.
Det er her vi finner bruttotroppen for landslagene. Strukturen og tilpassingen til den nye hverdagen skjer suksessivt under 2021 og Eliteprogrammet har full effekt fra og med starten på 2022.
2021 blir med andre ord en overgang fra eksisterende plattform for bruttotropp, Team Norge, til SportBowlingNorge Elite.
2021 blir året da vi introduserer nye målemetoder for sammenligning og utvikling av spillere som ønsker å være en del av Norsk Bowlings fremtid. 

Miljøet har som mål å skape morgendagens eliteutøver og våre landslagsspillere som skal representere Norge ved mesterskap. Dette stiller andre og nye krav både på organisasjonen og spillerne i form av tilpassing og utvikling av spillernes personlige evner, kvaliteter og prosesser for å skape en suksessformel og prosess som er dynamisk og effektiv.

Spillerne skal utdannes, testes og utvikles fra det individuelle perspektivet og behovet, men det er som en lagenhet styrken skal bygges. Deling av erfaring og utfordringer er en hjørnestein for de spillere som blir invitert og aksepterer de forhold som gjelder fremover. Denne prosessen begynner under 2021 og skal være fult etablert til 2022.  
Treningsrapportering, planlegging og oppfølging av trening mellom utøvere og trenere kommer å gjennomføres med bruk av det nyutviklede og webbaserte verktøyet BESTR.

SportBowlingNorge Elite deles inn i 4 alderssegment hvor hvert segment har sine kravspesifikasjoner.
Foruten Juniorsegmentet så er hvert segment begrenset i antall plasser som er tilgjengelig for bruttotropp til landslagsrepresentasjon.

  1. SportBowlingNorge Junior – Gutter og Jenter
  2. SportBowlingNorge U21 – Gutter og Jenter
  3. SportBowlingNorge Voksne – Herre og Dam
  4. SportBowlingNorge Veteran – Herre og Dam

Gjennom forskjellige seleksjonsprosesser kommer spillere å bli invitert til SportBowlingNorge Elite U21, voksne og veteran. Junior blir evaluert utefra talent, innsats og prestasjon innenfor Norges Bowlingforbunds aktiviteter, som også inkluderer SportBowling konkurransemiljøet.
For U21, voksne og veteran kommer utøvere inviteres, og derigjennom tilbys stipend, etter prestasjon og generell utvikling. Opp til 50% av plassene kommer å tilbys spillere i henhold til en evaluering av en helhetlig prestasjon og innsats i SportBowling konkurransemiljøet samt utvalgte internasjonale turneringer. Denne evalueringen inkluderer bland annet, i tillegg til prestasjoner, etikk og oppførsel, coachabilitet, lagmoral og deltakelse på prioriterte SportBowlingNorge event.

De andre 50% tilbys spillere etter prestasjon i prioriterte konkurranser og tester. (under forutsetting av at etikk, moral og oppførsel ikke er til hinder)

SportBowlingNorge Elite er utviklings og prestasjonsrettet virksomhet som ligger til grunn for landslagsrepresentasjon i fremtiden. Spillerne blir invitert og kontraktsbundne i henhold til planlagt virksomhet. Spillere som takker ja til invitasjon å bli SportBowlingNorge Elite utøver tilbys bland annet stipend.

Dele

andre artikkler

>