juni 4

by Ulf Hämnäs

For å kunne gi et klarere og mer konkret bilde overfor hvorfor vi trenger SportBowlingNorge som et konsept, må vi ta noen steg bakover i tid for å se på og skjønne, hva som har skjedd opp gjennom årene. Selvfølgelig er dette bildet mer komplisert enn hva som beskrives her, men det er konsekvensene av hva som har skjedd vi må fokusere på.

Dele

andre artikkler

>