Charter

SportBowlingNorge – en del av løsningen.

Og det er her begrepet SportBowlingNorge begynner å ta form.
Sportbowling har eksistert lenge som begrep i toppmiljøet. Gjennom erfaring, og kunnskap, vedrørende oljeprofilers påvirkning på det generelle resultatnivået, har en kunnskap om hvilke fysiske og mentale evner en spillere må ha for å kunne prestere på disse profiler, vokst frem over tid.
Det er blant annet blitt etablert databaser for forskjellige vanskelighetsgrader av oljeprofiler som er tilpasset de moderne banebehandlingsmaskinene som brukes i de moderne bowlinghallene.
Og sammen med bedre kunnskap fra flere fagfelt, ser vi i dag en helt annen konkret spillertype vokse frem sammen med nye moderne trenere for at man skal kunne hevde seg på et høyere nivå.

SportBowlingNorge håper nå å kunne skape et voksende miljø med nye løsninger og holdninger som oppfyller de krav og forventninger hvor den moderne utøveren, som ser på idretten som en sport, og det moderne samfunnet kan vokse frem sammen med trenere og utøvermiljøer.

SportBowlingNorge skal skape et miljø hvor bowlingen gjør krav på identiteten SportBowling og være ansvarlig for både utvikling og videreutvikling av det sportslige miljøet på både kort og lang sikt.
Gjennom denne prosessen kan vi også få et nytt eierskap i begrepet Bowling.

Så er alle bowlere SportBowling utøvere?
Absolut ikke! Og det skal de heller ikke være.
Bowling spilles av personer på alle ferdighetsnivåer og interessenivåer. Fra den sosiale rekreasjonsspilleren til eliteutøveren. Mens det av noen anses å være en fritidsaktivitet med sosialt fokus har bowling lenge vært en konkurranseidrett på høyeste tekniske nivå for de aller beste utøverne. Og det er sånn det skal være.

  • SportBowlingNorge skal ikke tvinges på den eksisterende Aktiviteten bowling og det brede bowlingmiljøet.
  • SportBowlingNorge skal ikke erstatte dette eksisterende miljøet.
  • SportBowlingNorge skal være et miljø hvor utvikling og vekst skapes via moderne kunnskap og innsikter og hvor utøvere, trenere og ledere kan få vokse med moderne teknologier og utdanningsprosesser.
  • SportBowlingNorge skal være et faktabasert konsept og et miljø hvor utvikling av spillere, trenere og ledere har fokus på sportslige og rettferdige forhold og utvikling av disse. Det skiller seg ut gjennom utdanning av kompetansenivåer innenfor bowlingteknikk, fysikk, teori og mental kapasitet for å kunne hevde seg både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom etablering av det konkrete SportBowlingNorge miljøet så skapes det et parallelt miljø til Aktiviteten bowling hvor den store massen holder til.
I stedet for å trekke den store massen fra Aktiviteten Bowling inn i det krevende og utfordrende miljøet som den moderne bowlingen trenger for utvikling, skapes et miljø som er åpent for alle som ønsker å utvikle seg videre som bowlere, trenere og ledere med hjelp av en moderne prosess og faktabasert kunnskap.
Dette nye parallelle miljøet skaper heller ikke forventninger og krav på Aktiviteten bowling og de som er fornøyde med den nivå av aktiviteten man har.
Det skapes langt bedre forutsetninger for å ta vare på interesse for begge segmentene og nivåer av bowlinginteresse gjennom dette tilbudet.

SportBowlingNorge – hvordan?

Bowling på høyt nivå har alltid krevd at utøveren har eksepsjonell koordineringsevne, timing, kraft og idrettsspesifikk fleksibilitet. I tillegg må eliteutøveren besitte ekstraordinære mentale ferdigheter, konsentrasjonsevne og fokuseringsevne.
Bowling på aller høyeste nivå kan kun utføres av personer som innehar unike og sterkt utviklede fysiske og mentale kvaliteter gjennom regelmessig og riktig trening.
En elitebowlere, med godt over 210 i snitt på tøffe sportslige forhold, har koordinasjonen, høy kinestetisk proprioseptiv bevissthet og en biomekanisk presisjon kombinert med mentale ferdigheter, konsentrasjon og fokusevne til å kunne levere kast med høy presisjon og høy repeterbarhet.

Den moderne elitebowleren på internasjonalt nivå spanderer ofte mellom 15 og 30 timer på personlig utvikling i uken. I tillegg til store internasjonale turneringer og mesterskap.
Kort sagt, under observasjon av de aller beste elitebowlerne, avsløres høye evner til konstant høy prestasjon og det avslører en fysisk god, nevromuskulært finjustert, passe sterk utøvere som har sterke psykologiske ferdigheter, inkludert «pregame» rutiner, avslapningsteknikker, god strategievne og med intensitet i fokus og konsentrasjon.

Med andre ord; SportBowling forhold er ikke for alle og enhver!
Og det er ikke heller intensjonen. Det er for de som ønsker å se bowling som en sport og derigjennom også utfordre seg selv til for å se hvor langt man kan utvikle sine egne ferdigheter!

Men alle kan være med på å måle sine SportBowling evner!
Alle kan være med å bygge SportBowlingNorge miljøet ved å ta del av kunnskap, spille turneringer og på andre måter slutte opp om utviklingen av miljøet.
Det er på ingen måte et «lukket miljø». Langt derfra. 

Den basiskunnskap som trengs i dagens moderne bowlingsamfunn skal være tilgjengelig for alle og enhver. Den skal formidles på en moderne måte med moderne opplæringsprosesser og med en kunnskap som til enhver tid skal være oppdatert.
Med SportBowling forhold kommer også kravet på hvilken kunnskap som formidles. Utvikling skjer gjennom den kunnskap som testes gjennom erfaring og utfordring. Kunnskap som kan bevises, testes, og erfares positivt, får en raskere etablering og utviklingen kan skje i raskere takt.
Gode prestasjoner og erfaringer skaper vekst i miljøet samtidig som det løfter frem behovet for mer kunnskap og bedre utnyttelse av den teknologi som bekrefter eller avkrefter at kunnskapen fungerer.

For å kunne skape denne utviklingen, må SportBowlingNorge ha en struktur som tilfredsstiller både kvalitetskravene for den moderne elitebowleren og kvalitetskravene for den moderne utdanningsprosessen som skal skapes.
Dette kommer å gjøres gjennom SportBowlingNorge Elite og SportBowlingNorge Akademi.

SportBowlingNorge blir paraplyen og kvalitetssikringen, for SportBowling konkurranseformatet, statistikken, spillerutviklingen for landslaget og kompetanseutviklingen/sikringen av det moderne bowlingmiljøet.
Etablerte og nye konkurranseformater under SportBowling forhold ligger til grunn for tradisjonell målemetodikk i snitt men det utvikles også en ny målemetodikk, Spillerstyrke, som presenteres på en helt egen skala.
Når de sluttelige parameterne for å måle, og presentere, Spillerstyrke, er tilgjengelig blir denne presentert for miljøet gjennom en egen separat presentasjon.

 Spillerstyrkefaktoren blir ikke bare en sammenligningsplattform for utøverne. Det blir også en meget viktig indikator for progresjonen i trenerutdanning og talentutvikling og sikrer arbeidsprosedyrene for fremtiden.

Enter your text here...

>